#creativitzat

#pirineuscreatius

Social Inclusion Through Applied Drama

FORMACIÓ INTERNACIONAL A SÈRBIA
PER A MAJORS DE 17 ANYS

23 al 30 d'agost de 2018

Social Inclusion Through Applied Drama és una formació internacional amb l'objectiu de desenvolupar les habilitats i capacitats de persones que treballen amb joves. El curs està destinat a totes aquelles persones que vulguin tenir més eines per a poder gestionar conflictes socials i d'integració o que es vulguin dotar de més recursos en la utilització de teatre físic i social aplicat a l'educació. El ventall de participants és molt ampli: professors, pedagogs, artistes, treballadors socials, monitors, etc. tan en formació com en pràctica o professionals. A l'acabar la formació, tots els participants rebran un certificat de participació oficial i L'Associació Juvenil Pirineus Creatius farà un seguiment de l'aprenentatge i donarà suport en la implementació pràcitca dels nous coneixements.

Lloc i data: La formació tindrà lloc a Vršac (Sèrbia) del 23 al 30 d'agost de 2018.

Metodologia: Hi haurà diversos formadors que conduiran les sessions d'aprenentatge basades en la metodologia de l'educació no formal que potencia l'aprenentatge del participant a partir de la seva experiència i interès en la matèria i enfatitzant els processos d'autoprenentatge. A partir de la pròpia experimentació dels conceptes, del joc i la pràctica s'assoliran els coneixements.

Participants: Busquem 2 persones de més de 17 anys interessades en aprendre aquests coneixements i adquirir aquestes habilitats. Professors, monitors, artistes, pedagogs, formadors, treballadors socials, etc. No cal experiència en aquests tipus de projectes ni en aquestes professions. Les sessions seran en anglès i per tan un nivell bàsic és requerit. Hi haurà participants de Sèrbia, Catalunya, Sicília, Hongria, Albania i Croacia.

Inscripcions: Per a inscriure's cal enviar un email a l'adreça [email protected] amb les següents dades: nom i cognoms, edat, ocupació i un escrit de motivació. Data límit d'inscripció: 22 de juliol. Els participants seran seleccionats, si compleixen els requisits esmentats anteriorment, per ordre de recepció de les inscripcions.


Cost i despeses: Totes les despeses de viatge, allotjament, dietes i activitats estan cobertes per la subvenció del projecte Erasmus+. El participant només haurà de pagar 40€ a l'Associació Pirineus Creatius en concepte de despeses de gestió del projecte. La subvenció cobreix les despeses de viatge fins a 275€ (a dia 16 de juliol els vols per aquestes dates costes al volten de 200€).


Si tens qualsevol pregunta ens la pots fer arribar a [email protected]