#creativitzat

#pirineuscreatius

Política de privadesa adaptada al nou Reglament Europeu de Protecció de Dades 2016/679 (RGPD) d'obligat compliment a partir del 25 de maig de 2018. 
1 - Responsable
 El responsable del tractament de les teves dades personals és ASSOCIACIÓ PIRINEUS CREATIUS amb NIF G25805789 i domicili a Camí de Campmajor s/n - Cal Peret 3er 2na, 25712 - Bellestar

2- Delegat/da de protecció de dades
Pots contactar amb nosaltres a l'adreça postal anterior o a travès de correu electrònic [email protected]

3- Motiu pel qual disposem de les teves dades
Si tenim les teves dades de caràcter personal és perquè t'has inscrit com a subscriptor del butlletí informatiu de l'entitat o perquè t'has inscrit a algunes de les nostres activitats.

4- Dades personals que tractem
Les úniques dades que fem ús és la teva adreça de correu electrònic en cas d'haver-te subscrit al butlletí informatiu. En cas d'haver-te inscrit a alguna de les nostres activitats podem fer ús de la teva adreça de correu electrònic, telèfon i en cas d'estar realitzant un pagament per rebut bancari, les dades necessàries per a donar d'alta el servei.

5- Legitimació per al tractament de dades
La legitimació rau en el teu consentiment.

6- Finalitat per la qual tenim les teves dades
Les teves dades són utilitzades per a difondre activitats de l'Associació Pirineus Creatius i/o esdeveniments culturals i artístics de tercers. En cas d'estar realitzant una activitat amb nosaltres les teves dades també poden ser utilitzades per a contactar amb tu en relació a algun esdeveniment que afecti la realització de l'activitat. En cas d'haver-nos donat el consentiment i la informació necessaria per a donar d'alta el servei de rebut bancari, les teves dades seràn utilitzades per al funcionament del tercer.

7- Transmissió de dades a tercers
En el cas del butlletí informatiu i la inscripció a activitats de l'Associació, les teves dades no seran mai comunicades a tercers, llevat d'obligació legal.
En cas d'alta de pagament d'activitats per rebut bancàri, les teves dades seran compartides amb la base automatitzada de l'entitat bancaria Triodos Bank NV S.E.

8- Termini
Les dades personals es conservaran mentre es mantingui la relació amb l'Associació Pirineus Creatius. Acabada aquesta relació, les teves dades seran eliminades.

9- Drets en relació a les dades
Pots accedir a les teves dades personals, així com sol·licitar la rectificació de dades inexactes o, si escau, sol·licitar la cancel·lació o supressió en qualsevol moment. També pots sol·licitar la limitació, portabilitat i oposició del tractament de les teves dades, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular. Tot això ho pots fer mitjançant correu postal o electrònic a les adreces facilitades en els punts 1 i 2.